به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، مصاحبه ویدیویی سرمربی و بازیکنان گیتی پسند و مس سونگون پس از پایان بازی را میتوانید در زیر مشاهده نمایید: