‏🎬قسمت پایانی 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمانان:جواد شریف_حامد اردهالی @fcgitipasand
‏🎬قسمت پانزدهم 🎞مستند ویژه (منهای فوتسال) ⭐️با ستارگان ایران و جهان میهمان: بهزاد آریایی از استرالیا @fcgitipasand
‏🎬قسمت هفدهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: مهران عالیقدر تهیه کننده و کارگردان:جواد شریف @fcgitipasand
‏🎬قسمت چهاردهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: محمد رضا سنگ سفیدی @fcgitipasand
بازگشایی سالن پیروزی اصفهان بعد از حدود 3 ماه و ضدعفونی کردن آن توسط باشگاه گیتی پسند @fcgitipasand
‏🎬قسمت شانزدهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان ایران و جهان میهمان: برونو زوچینالی از سائوپائولو برزیل با همکاری:ریحانه صنعتگر تهیه کننده و کارگردان:جواد شریف @fcgitipasand

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند