دومین همایش خانوادگی کارکنان گروه صنایع گینی پسند در باغ بانوان ناژوان اصفهان(جمعه 15 تیر ماه 97)