به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، تمرینات تیم فوتسال گیتی پسند با حضور بازیکنان بومی و امید روز گذشته پیگیری شد. در ذیل گزارش تصویری تمرین فوق را مشاهده نمایید.