27-10-2016 19:00

  • بازی
  • بازیکن
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
1 : 3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

Player statistic

 گل  احمد اسماعیل پور 1  
 گل  سعید افشاری 1  
 گل  خوزه برونو سانتیاگو 1  
 کارت قرمز  احمد اسماعیل پور 1