سپهر محمدی

  • کادر فنی
  • تصاویر
سپهر محمدی
نام: سپهر محمدی
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران
تیم: گیتی پسند اصفهان

سپهر محمدی

تاریخ تولد: 17 مرداد 1368

محل تولد: اصفهان

پست تخصصی: دروازبان

شماره پیراهن: 1