ابوالقاسم عروجی

  • کادر فنی
  • تصاویر
ابوالقاسم عروجی
نام: ابوالقاسم عروجی
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران
تیم: گیتی پسند اصفهان

ابوالقاسم عروجی

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم عروجی
شماره پیراهن: 14
تاریخ تولد: 1368/09/1368