علی اصغر حسن زاده

  • کادر فنی
  • تصاویر
علی اصغر حسن زاده
نام: علی اصغر حسن زاده
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران
تیم: گیتی پسند اصفهان

علی اصغر حسن زاده

علی اصغر حسن زاده

تاریخ تولد: 11 آبان 1366

محل تولد: قم

شماره پیراهن: 7