سعید افشاری

  • کادر فنی
  • تصاویر
سعید افشاری
نام: سعید افشاری
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران
تیم: گیتی پسند اصفهان

سعید افشاری

سعید افشاری

تاریخ تولد: 3 خرداد 1371

شماره پیراهن: 5