مرتضی عزتی

لیگ برتر فوتسال
  • کادر فنی
  • تصاویر
مرتضی عزتی
نام: مرتضی عزتی
جمهوری اسلامی ایران  جمهوری اسلامی ایران

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند