کادر فنی: ابراهیم قلی عابدی-سرپرست حسین شاهزیدی-سرمربی علی ناطقی-مربی فرید آقادادی-مربی مصطفی داودی-پزشکیار محمد هراتیان-تدارکات بازیکنان: محمد مختاریان طاها نصر اصفهانی محمد رضا امینی ابوالفضل...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند