احسان ابراهیمی- سرپرست سید مهدی حسینی -سرمربی علیرضا جعفری-مربی رضا امینی- مربی دکتر احمدی-پزشک علیرضا رهبران- تدارکات بازیکنان: امین ابراهیمی سید مهدی زمانی محمد علی پور فریدونی علیرضا جهانی فر...
کادر فنی: ابراهیم قلی عابدی : سرپرست عماد طورانی : سرمربی ناصر حیدری : مربی رضا امینی : مربی مصطفی داودی : پزشکیار حسن اشجع : تدارکات بازیکنان: طاها نصر اصفهانی داود شمشی سید مهدی موسوی محمد مهدی...
کادر فنی: ابراهیم قلی عابدی-سرپرست حسین شاهزیدی-سرمربی علی ناطقی-مربی فرید آقادادی-مربی مصطفی داودی-پزشکیار محمد هراتیان-تدارکات بازیکنان: محمد مختاریان طاها نصر اصفهانی محمد رضا امینی ابوالفضل...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند