کادر فنی : مجید قاسمی-سرپرست بهروز خادمی-سرمربی رسول غفوری-مدیر فنی احمد سرائی زاده-مربی آرمان بالو-مربی دروازبانان روح الله احمدی-پزشکیار علیرضا رهبران-تدارکات بازیکنان: محمد بیاتی مهدی شاکران حسین...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند