کادر فنی

محسن قائدی: سرپرست

احمد شمس: مدیر اجرایی

حمید بیغم : سرمربی

محمد علی آذرپرور: مربی

مجتبی مزروعی: آنالیزور

رضا نیکبخت: پزشک

سید امیر هوشنگ مومنی:مربی بدنساز

مسعود زارعین : تدارکات

بازیکنان:

سپهر محمدی (از لیست خارج شد)

حمید احمدی

محمد رضا سنگ سفیدی

محمد کشاورز

سعید احمد عباسی

مهران عالیقدر

حسین فهیمی مقدم

میثم برمشوری

محمد حسین درخشانی

پیمان حفیظی

مرتضی عزتی

حسین عظیمی

ابولفضل حسن خانی

مهدی مهدی خانی

حمید رضا نظری

علی قربانیان

مسعود یوسف

دانیال شعاعی

سید سجاد یوسفی

بهزاد رسولی

الکسی فالکون

علی اصغر حسن زاده

والکس دوسانتوز