کادر فنی

احمد شمس: مدیر اجرایی

حمید بیغم : سرمربی

محمد علی آذرپرور: مربی

مجتبی مزروعی: آنالیزور

رضا نیکبخت: پزشک

سید امیر هوشنگ مومنی:مربی بدنساز

مسعود زارعین : تدارکات

بازیکنان:

سپهر محمدی

حمید احمدی

محمد رضا سنگ سفیدی

محمد کشاورز

سعید احمد عباسی

مهران عالیقدر

حسین فهیمی مقدم

میثم برمشوری

محمد حسین درخشانی

پیمان حفیظی

...................

در حال عضو گیری و ثبت قرارداد