کادر فنی : مهدی پاسبانی-سرپرست احمد شمس-مدیر اجرایی رضا لک-سرمربی سعید کشاورز-مربی بدنسازی محمد همدانی-مربی دروازبانان محسن قائدی-ماساژور رضا نیکبخت-پزشک رهام بویر احمدی-تدارکات مجتبی...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند