کادر فنی: سید تقی موسوی-سرپرست حمید رضا گرامی-سرمربی حمزه یوسفی-مربی اسماعیل گرامی-مربی حسین نظیفی-پزشکیار علیرضا رهبران-تدارکات بازیکنان: دانیال شعاعی امیر حسین جعفری علی رئیسی هادی افشاری محمد...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند