سرپرست.سیدتقی موسوی سرمربی.حمزه یوسفی مربی مجید هاشمیان مربی دروازبان رضا امینی پزشک روح الله احمدی تدارکات علیرضا رهبران بازیکنان: مهدی مهدی خانی مسعود یوسف محمد هادی یوسفی محمد بیاتی سجاد موسوی...
کادر فنی 1.سید تقی موسوی =سرپرست 2.مهدی محمدی، سرمربی 3.علی ناطقی، مربی .4آرمان بالو، مربی دروازه بانها 5.روح الله احمدی، پزشک 6.رسول غفوری، مدیر فنی 7.علیرضا رهبران، تدارکات بازیکنان 8.حمید رضا...
کادر فنی: سید تقی موسوی-سرپرست حمید رضا گرامی-سرمربی حمزه یوسفی-مربی اسماعیل گرامی-مربی حسین نظیفی-پزشکیار علیرضا رهبران-تدارکات بازیکنان: دانیال شعاعی امیر حسین جعفری علی رئیسی هادی افشاری محمد...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند