بازی ها و نتایج
دانشگاه آزاد تهران

لیگ برتر فوتسال
  • مشخصات تیم
  • بازی ها
  • بازیکنان
هفته بیست و دوم:
09-02-2017 16:00
مقاومت کرج
مقاومت کرج

2 : 1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران جزئیات
هفته بیست و سوم:
16-02-2017 16:00
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران

2 : 0
شهروند ساری
شهروند ساری جزئیات
هفته هفدهم:
21-02-2017 16:00
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران

3 : 4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس جزئیات
هفته بیست و چهارم:
26-02-2017 16:00
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

2 : 1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران جزئیات
هفته بیست و پنجم:
03-03-2017 16:00
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران

1 : 2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس جزئیات
هفته بیست و ششم:
08-03-2017 16:00
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

4 : 1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران جزئیات
صفحه 2 از 2
نمایش دادن20

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند