لیگ برتر فوتسال فصل 99-98

بازی اول یک چهارم نهایی پلی آف

پنج شنبه, 26 دی 1398 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز9 : 8مس سونگون تبریز
9:8
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 26 دی 1398 17:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه4 : 2فرش آرا مشهد
4:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 26 دی 1398 17:00 ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 26 دی 1398 18:30 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم6 : 2گیتی پسند اصفهان
6:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

بازی دوم مرحله یک چهارم پلی آف

دوشنبه, 30 دی 1398 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2سوهان محمد سیما قم
5:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
دوشنبه, 30 دی 1398 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 0سن ایچ ساوه
2:0
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
دوشنبه, 30 دی 1398 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 0ستارگان ورامین
5:0
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
دوشنبه, 30 دی 1398 18:30 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز8 : 4ملی حفاری اهواز
8:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

بازی سوم یک چهار نهایی پلی آف

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 17:30 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد5 : 6سن ایچ ساوه
5:6
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
چهارشنبه, 02 بهمن 1398 18:30 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 0ملی حفاری اهواز
1:0
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

دیدار رفت نیمه نهایی

دوشنبه, 05 اسفند 1398 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه4 : 7گیتی پسند اصفهان
4:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
دوشنبه, 05 اسفند 1398 16:00 ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین1 : 5مس سونگون تبریز
1:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

دیدار برگشت نیمه نهایی

شنبه, 10 اسفند 1398 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 0ستارگان ورامین
2:0
ستارگان ورامین
ستارگان ورامین
شنبه, 10 اسفند 1398 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 5سن ایچ ساوه
4:5
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

بازی سوم نیمه نهایی

دوشنبه, 12 اسفند 1398 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2سن ایچ ساوه
5:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
صفحه 2 از 2
2

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند