لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته بیست و پنجم

جمعه, 21 دی 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 5آذرخش بندرعباس
7:5
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 21 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 2سوهان محمد سیما قم
2:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 21 دی 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 5فرش آرا مشهد
1:5
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 21 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1شهرداری ساوه
3:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 21 دی 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 2سن ایچ ساوه
1:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 21 دی 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 7گیتی پسند اصفهان
2:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 21 دی 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4مقاومت قرچک
4:4
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته بیست و ششم

پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک3 : 4اهورا بهبهان
3:4
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان7 : 4ملی حفاری اهواز
7:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 1مقاومت کرج
4:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه5 : 3شهروند ساری
5:3
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2پارسیان شهر قدس
2:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

بازی اول مرحله اول پلی آف

جمعه, 05 بهمن 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 05 بهمن 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 05 بهمن 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 05 بهمن 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

بازی دوم مرحله اول پلی آف

پنج شنبه, 11 بهمن 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 11 بهمن 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 11 بهمن 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
صفحه 9 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند