لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته بیست و دوم

چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1فرش آرا مشهد
3:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 1آذرخش بندرعباس
1:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 2شهروند ساری
3:2
شهروند ساری
شهروند ساری
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
چهارشنبه, 05 دی 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 4مس سونگون تبریز
5:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 06 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 4لبنیات ارژن شیراز
3:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

هفته بیست و سوم

سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3فرش آرا مشهد
2:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 3مقاومت قرچک
5:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2سوهان محمد سیما قم
2:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس8 : 6سن ایچ ساوه
8:6
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 2شهرداری ساوه
5:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 2گیتی پسند اصفهان
1:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته بیست و چهارم

یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 0آذرخش بندرعباس
1:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم1 : 2ملی حفاری اهواز
1:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 9اهورا بهبهان
5:9
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 2لبنیات ارژن شیراز
2:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان0 : 3شهروند ساری
0:3
شهروند ساری
شهروند ساری
صفحه 8 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند