لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته نوزدهم

یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 4اهورا بهبهان
5:4
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 0ملی حفاری اهواز
5:0
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد8 : 3شهرداری ساوه
8:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 1مقاومت کرج
6:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 2سوهان محمد سیما قم
1:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم

هفته بیستم

شنبه, 24 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان5 : 4پارسیان شهر قدس
5:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک4 : 5سن ایچ ساوه
4:5
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 3آذرخش بندرعباس
5:3
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 6مس سونگون تبریز
5:6
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
شنبه, 24 آذر 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2فرش آرا مشهد
5:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته بیست و یکم

جمعه, 30 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 0شهرداری ساوه
3:0
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 3سوهان محمد سیما قم
1:3
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد0 : 1مقاومت قرچک
0:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری6 : 6مقاومت کرج
6:6
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 7گیتی پسند اصفهان
4:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان4 : 3ملی حفاری اهواز
4:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس6 : 2سن ایچ ساوه
6:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
صفحه 7 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند