لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته شانزدهم

پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 4مقاومت قرچک
3:4
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 2آذرخش بندرعباس
3:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 4پارسیان شهر قدس
5:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 0سن ایچ ساوه
1:0
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 3فرش آرا مشهد
3:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته هفدهم

جمعه, 02 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد5 : 3مقاومت کرج
5:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 2ملی حفاری اهواز
2:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه4 : 2سوهان محمد سیما قم
4:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 0شهروند ساری
0:0
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس0 : 1گیتی پسند اصفهان
0:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 0اهورا بهبهان
4:0
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان

هفته هجدهم

پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری6 : 6پارسیان شهر قدس
6:6
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3مقاومت قرچک
6:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 4سن ایچ ساوه
1:4
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 3فرش آرا مشهد
5:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 4آذرخش بندرعباس
3:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
صفحه 6 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند