لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته سیزدهم

پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2سن ایچ ساوه
3:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2مقاومت قرچک
2:2
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 3فرش آرا مشهد
2:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3سوهان محمد سیما قم
2:3
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 4آذرخش بندرعباس
6:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته چهاردهم

جمعه, 11 آبان 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
- : -
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
- : -
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
- : -
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
- : -
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
- : -
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته پانزدهم

جمعه, 18 آبان 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
- : -
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
- : -
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
- : -
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
- : -
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
- : -
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
- : -
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
- : -
شهروند ساری
شهروند ساری
صفحه 5 از 6

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند