لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته سیزدهم

پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3سوهان محمد سیما قم
2:3
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 4آذرخش بندرعباس
6:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 3فرش آرا مشهد
2:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2سن ایچ ساوه
3:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2مقاومت قرچک
2:2
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته چهاردهم

جمعه, 11 آبان 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 4شهرداری ساوه
5:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2سن ایچ ساوه
2:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 3آذرخش بندرعباس
1:3
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 2پارسیان شهر قدس
7:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 4گیتی پسند اصفهان
3:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 4فرش آرا مشهد
2:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته پانزدهم

جمعه, 18 آبان 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 3شهرداری ساوه
3:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 1سوهان محمد سیما قم
4:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1لبنیات ارژن شیراز
2:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس5 : 3شهروند ساری
5:3
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک5 : 1مقاومت کرج
5:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 6ملی حفاری اهواز
3:6
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
صفحه 5 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند