لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته دهم

پنج شنبه, 22 شهریور 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 2لبنیات ارژن شیراز
6:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 4شهروند ساری
1:4
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1ملی حفاری اهواز
2:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه7 : 4آذرخش بندرعباس
7:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم7 : 5اهورا بهبهان
7:5
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 5مس سونگون تبریز
1:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته یازدهم

پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 3مقاومت قرچک
3:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان4 : 4شهرداری ساوه
4:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 1سن ایچ ساوه
1:1
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز7 : 2سوهان محمد سیما قم
7:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3فرش آرا مشهد
1:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 3مقاومت کرج
4:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 06 مهر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2گیتی پسند اصفهان
3:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دوازدهم

پنج شنبه, 12 مهر 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان8 : 3اهورا بهبهان
8:3
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1پارسیان شهر قدس
3:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2مقاومت کرج
2:2
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 5مس سونگون تبریز
3:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک4 : 3شهروند ساری
4:3
شهروند ساری
شهروند ساری
صفحه 4 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند