لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته هفتم

پنج شنبه, 01 شهریور 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 2سوهان محمد سیما قم
7:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 01 شهریور 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 4گیتی پسند اصفهان
1:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 3اهورا بهبهان
7:3
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4ملی حفاری اهواز
4:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 0مقاومت کرج
5:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته هشتم

پنج شنبه, 08 شهریور 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 2لبنیات ارژن شیراز
3:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 08 شهریور 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 4مس سونگون تبریز
3:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 0فرش آرا مشهد
2:0
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 3شهروند ساری
1:3
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2اهورا بهبهان
3:2
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 4آذرخش بندرعباس
5:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته نهم

پنج شنبه, 15 شهریور 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 3گیتی پسند اصفهان
4:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد4 : 1سن ایچ ساوه
4:1
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 8مقاومت کرج
3:8
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری7 : 1سوهان محمد سیما قم
7:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
صفحه 3 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند