لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته چهارم

سه شنبه, 02 مرداد 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 04 مرداد 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان8 : 3پارسیان شهر قدس
8:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری1 : 2لبنیات ارژن شیراز
1:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 1مقاومت قرچک
2:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم0 : 0سن ایچ ساوه
0:0
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 0آذرخش بندرعباس
2:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1فرش آرا مشهد
2:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته پنجم

پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2سوهان محمد سیما قم
1:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 0ملی حفاری اهواز
4:0
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 1اهورا بهبهان
5:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 4شهروند ساری
2:4
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک0 : 3گیتی پسند اصفهان
0:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته ششم

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 2سن ایچ ساوه
4:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 1پارسیان شهر قدس
2:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 4شهروند ساری
3:4
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 1لبنیات ارژن شیراز
1:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 4فرش آرا مشهد
2:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم6 : 1آذرخش بندرعباس
6:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
شنبه, 27 مرداد 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج4 : 2مس سونگون تبریز
4:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
صفحه 2 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند