لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته اول

پنج شنبه, 14 تیر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 2شهروند ساری
6:2
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3مس سونگون تبریز
2:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 2لبنیات ارژن شیراز
4:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 5ملی حفاری اهواز
2:5
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 0اهورا بهبهان
3:0
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
شنبه, 16 تیر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه0 : 2سوهان محمد سیما قم
0:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم

هفته دوم

پنج شنبه, 21 تیر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 تیر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 8پارسیان شهر قدس
2:8
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 21 تیر 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 2آذرخش بندرعباس
4:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2سن ایچ ساوه
3:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2گیتی پسند اصفهان
2:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان5 : 6فرش آرا مشهد
5:6
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1مقاومت قرچک
1:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته سوم

چهارشنبه, 27 تیر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 2شهروند ساری
3:2
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 28 تیر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 28 تیر 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 0شهرداری ساوه
6:0
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 6لبنیات ارژن شیراز
2:6
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 1سوهان محمد سیما قم
1:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
صفحه 1 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند