لیگ برتر فوتسال فصل 97-98

هفته اول

پنج شنبه, 14 تیر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 2شهروند ساری
6:2
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 5ملی حفاری اهواز
2:5
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 0اهورا بهبهان
3:0
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 2لبنیات ارژن شیراز
4:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 تیر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3مس سونگون تبریز
2:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
شنبه, 16 تیر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه0 : 2سوهان محمد سیما قم
0:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم

هفته دوم

پنج شنبه, 21 تیر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 تیر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 8پارسیان شهر قدس
2:8
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 21 تیر 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 2آذرخش بندرعباس
4:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2گیتی پسند اصفهان
2:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1مقاومت قرچک
1:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان5 : 6فرش آرا مشهد
5:6
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 22 تیر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2سن ایچ ساوه
3:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

هفته سوم

چهارشنبه, 27 تیر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 2شهروند ساری
3:2
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 28 تیر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 28 تیر 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 0شهرداری ساوه
6:0
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 6لبنیات ارژن شیراز
2:6
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 1سوهان محمد سیما قم
1:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 29 تیر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته چهارم

سه شنبه, 02 مرداد 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 04 مرداد 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان8 : 3پارسیان شهر قدس
8:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1فرش آرا مشهد
2:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 0آذرخش بندرعباس
2:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم0 : 0سن ایچ ساوه
0:0
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 1مقاومت قرچک
2:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 05 مرداد 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری1 : 2لبنیات ارژن شیراز
1:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

هفته پنجم

پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک0 : 3گیتی پسند اصفهان
0:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 4شهروند ساری
2:4
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 1اهورا بهبهان
5:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 0ملی حفاری اهواز
4:0
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2سوهان محمد سیما قم
1:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 18 مرداد 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته ششم

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 4شهروند ساری
3:4
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 2سن ایچ ساوه
4:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 1پارسیان شهر قدس
2:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 1لبنیات ارژن شیراز
1:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 4فرش آرا مشهد
2:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 26 مرداد 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم6 : 1آذرخش بندرعباس
6:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
شنبه, 27 مرداد 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج4 : 2مس سونگون تبریز
4:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته هفتم

پنج شنبه, 01 شهریور 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 01 شهریور 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 2سوهان محمد سیما قم
7:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 02 شهریور 1397 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 4گیتی پسند اصفهان
1:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 0مقاومت کرج
5:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4ملی حفاری اهواز
4:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 3اهورا بهبهان
7:3
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 02 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته هشتم

پنج شنبه, 08 شهریور 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 2لبنیات ارژن شیراز
3:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 08 شهریور 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 4مس سونگون تبریز
3:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 4آذرخش بندرعباس
5:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2اهورا بهبهان
3:2
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 0فرش آرا مشهد
2:0
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 09 شهریور 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 3شهروند ساری
1:3
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته نهم

پنج شنبه, 15 شهریور 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 3گیتی پسند اصفهان
4:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد4 : 1سن ایچ ساوه
4:1
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری7 : 1سوهان محمد سیما قم
7:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 16 شهریور 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 8مقاومت کرج
3:8
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته دهم

پنج شنبه, 22 شهریور 1397 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 2لبنیات ارژن شیراز
6:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 4شهروند ساری
1:4
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم7 : 5اهورا بهبهان
7:5
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 5مس سونگون تبریز
1:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه7 : 4آذرخش بندرعباس
7:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1ملی حفاری اهواز
2:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 23 شهریور 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته یازدهم

پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان4 : 4شهرداری ساوه
4:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 3مقاومت قرچک
3:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 3مقاومت کرج
4:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 1سن ایچ ساوه
1:1
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3فرش آرا مشهد
1:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 05 مهر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز7 : 2سوهان محمد سیما قم
7:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 06 مهر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2گیتی پسند اصفهان
3:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دوازدهم

پنج شنبه, 12 مهر 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان8 : 3اهورا بهبهان
8:3
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک4 : 3شهروند ساری
4:3
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 5مس سونگون تبریز
3:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2مقاومت کرج
2:2
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 12 مهر 1397 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 1پارسیان شهر قدس
3:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته سیزدهم

پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3سوهان محمد سیما قم
2:3
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 4آذرخش بندرعباس
6:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 3فرش آرا مشهد
2:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2سن ایچ ساوه
3:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 19 مهر 1397 18:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2مقاومت قرچک
2:2
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک

هفته چهاردهم

جمعه, 11 آبان 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 4شهرداری ساوه
5:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2سن ایچ ساوه
2:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 4فرش آرا مشهد
2:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 3آذرخش بندرعباس
1:3
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 4گیتی پسند اصفهان
3:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 11 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز7 : 2پارسیان شهر قدس
7:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته پانزدهم

جمعه, 18 آبان 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 3شهرداری ساوه
3:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان4 : 1سوهان محمد سیما قم
4:1
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1لبنیات ارژن شیراز
2:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس5 : 3شهروند ساری
5:3
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک5 : 1مقاومت کرج
5:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
جمعه, 18 آبان 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 6ملی حفاری اهواز
3:6
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته شانزدهم

پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 4پارسیان شهر قدس
5:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 3فرش آرا مشهد
3:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 0سن ایچ ساوه
1:0
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 2آذرخش بندرعباس
3:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 4مقاومت قرچک
3:4
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 24 آبان 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هفدهم

جمعه, 02 آذر 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه4 : 2سوهان محمد سیما قم
4:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد5 : 3مقاومت کرج
5:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 2ملی حفاری اهواز
2:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 2شهرداری ساوه
2:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس0 : 1گیتی پسند اصفهان
0:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 0شهروند ساری
0:0
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 02 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 0اهورا بهبهان
4:0
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان

هفته هجدهم

پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 3فرش آرا مشهد
5:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 4آذرخش بندرعباس
3:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 4سن ایچ ساوه
1:4
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3مقاومت قرچک
6:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
پنج شنبه, 08 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری6 : 6پارسیان شهر قدس
6:6
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته نوزدهم

یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 1مقاومت قرچک
3:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 4اهورا بهبهان
5:4
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز5 : 0ملی حفاری اهواز
5:0
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد8 : 3شهرداری ساوه
8:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 1مقاومت کرج
6:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
یکشنبه, 18 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 2سوهان محمد سیما قم
1:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم

هفته بیستم

شنبه, 24 آذر 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک4 : 5سن ایچ ساوه
4:5
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان5 : 4پارسیان شهر قدس
5:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 3آذرخش بندرعباس
5:3
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
شنبه, 24 آذر 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم5 : 6مس سونگون تبریز
5:6
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
شنبه, 24 آذر 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2فرش آرا مشهد
5:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته بیست و یکم

جمعه, 30 آذر 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 7گیتی پسند اصفهان
4:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان4 : 3ملی حفاری اهواز
4:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس6 : 2سن ایچ ساوه
6:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری6 : 6مقاومت کرج
6:6
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد0 : 1مقاومت قرچک
0:1
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 3سوهان محمد سیما قم
1:3
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 30 آذر 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 0شهرداری ساوه
3:0
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه

هفته بیست و دوم

چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1اهورا بهبهان
3:1
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک1 : 1آذرخش بندرعباس
1:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم3 : 2شهروند ساری
3:2
شهروند ساری
شهروند ساری
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2پارسیان شهر قدس
3:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
چهارشنبه, 05 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه3 : 1فرش آرا مشهد
3:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 05 دی 1397 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 4مس سونگون تبریز
5:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 06 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 4لبنیات ارژن شیراز
3:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

هفته بیست و سوم

سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 3مقاومت قرچک
5:3
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 3فرش آرا مشهد
2:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 2سوهان محمد سیما قم
2:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 2شهرداری ساوه
5:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 2گیتی پسند اصفهان
1:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 11 دی 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس8 : 6سن ایچ ساوه
8:6
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه

هفته بیست و چهارم

یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
- : -
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 0آذرخش بندرعباس
1:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم1 : 2ملی حفاری اهواز
1:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 9اهورا بهبهان
5:9
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک2 : 2لبنیات ارژن شیراز
2:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
یکشنبه, 16 دی 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان0 : 3شهروند ساری
0:3
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته بیست و پنجم

جمعه, 21 دی 1397 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 2سن ایچ ساوه
1:2
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
جمعه, 21 دی 1397 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4مقاومت قرچک
4:4
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
جمعه, 21 دی 1397 16:00 اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان2 : 7گیتی پسند اصفهان
2:7
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 21 دی 1397 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 2سوهان محمد سیما قم
2:2
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
جمعه, 21 دی 1397 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1شهرداری ساوه
3:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 21 دی 1397 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 5فرش آرا مشهد
1:5
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 21 دی 1397 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 5آذرخش بندرعباس
7:5
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته بیست و ششم

پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم
سوهان محمد سیما قم2 : 2پارسیان شهر قدس
2:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه
سن ایچ ساوه5 : 3شهروند ساری
5:3
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 1مقاومت کرج
4:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان7 : 4ملی حفاری اهواز
7:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 3مس سونگون تبریز
3:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 27 دی 1397 16:00 مقاومت قرچک
مقاومت قرچک
مقاومت قرچک3 : 4اهورا بهبهان
3:4
اهورا بهبهان
اهورا بهبهان
صفحه 1 از 2
2

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند