لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته هفدهم

سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 4ملی حفاری اهواز
2:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته بیست و چهارم

یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 5شهرداری ساوه
4:5
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 2فرش آرا مشهد
3:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 6مس سونگون تبریز
1:6
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 2آذرخش بندرعباس
4:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز5 : 3هیأت فوتبال قم
5:3
هیأت فوتبال قم

هفته بیست و پنجم

جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران1 : 2پارسیان شهر قدس
1:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 3لبنیات ارژن شیراز
2:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
3:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران5 : 0مقاومت کرج
5:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1گیتی پسند اصفهان
3:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 3شهرداری ساوه
0:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه

هفته بیست و ششم

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 0هیأت فوتبال قم
5:0
هیأت فوتبال قم
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 5فرش آرا مشهد
4:5
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 4ملی حفاری اهواز
1:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 1دانشگاه آزاد تهران
4:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 5تاسیسات دریایی تهران
3:5
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
صفحه 9 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند