لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته بیست و دوم

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 3هیأت فوتبال قم
4:3
هیأت فوتبال قم
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
3:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 2مس سونگون تبریز
4:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 4شهرداری ساوه
1:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1آذرخش بندرعباس
3:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری8 : 4فرش آرا مشهد
8:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران

هفته بیست و سوم

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 0شهروند ساری
2:0
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 3مقاومت کرج
3:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 2لبنیات ارژن شیراز
3:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 2گیتی پسند اصفهان
4:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 1پارسیان شهر قدس
4:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران3 : 5ملی حفاری اهواز
3:5
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم3 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
3:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته هفدهم

سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم1 : 2شهروند ساری
1:2
شهروند ساری
شهروند ساری
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز7 : 1مقاومت کرج
7:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 5گیتی پسند اصفهان
7:5
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4آذرخش بندرعباس
3:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
صفحه 8 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند