لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته نوزدهم

شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3مس سونگون تبریز
1:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس5 : 0شهروند ساری
5:0
شهروند ساری
شهروند ساری
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4تاسیسات دریایی تهران
3:4
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 2مقاومت کرج
1:2
مقاومت کرج
مقاومت کرج
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 1ملی حفاری اهواز
2:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته بیستم

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2فرش آرا مشهد
5:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج4 : 6شهرداری ساوه
4:6
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز11 : 0دانشگاه آزاد تهران
11:0
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری7 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
7:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران3 : 0آذرخش بندرعباس
3:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 4پارسیان شهر قدس
0:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 3هیأت فوتبال قم
1:3
هیأت فوتبال قم

هفته بیست و یکم

پنج شنبه, 14 بهمن 1395 15:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3ملی حفاری اهواز
1:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 4پارسیان شهر قدس
2:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 5لبنیات ارژن شیراز
1:5
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه9 : 3شهروند ساری
9:3
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 3گیتی پسند اصفهان
3:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 3مقاومت کرج
6:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
صفحه 7 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند