لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته پانزدهم

پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 0آذرخش بندرعباس
1:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 3تاسیسات دریایی تهران
4:3
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد4 : 2دانشگاه آزاد تهران
4:2
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 4مس سونگون تبریز
4:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 3ملی حفاری اهواز
4:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته شانزدهم

چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 1پارسیان شهر قدس
1:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران5 : 3طرح و توسعه الوند قزوین
5:3
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 0هیأت فوتبال قم
3:0
هیأت فوتبال قم
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 1شهرداری ساوه
5:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3لبنیات ارژن شیراز
6:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1فرش آرا مشهد
1:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1شهروند ساری
1:1
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته هجدهم

دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 0هیأت فوتبال قم
1:0
هیأت فوتبال قم
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری9 : 6لبنیات ارژن شیراز
9:6
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 4پارسیان شهر قدس
1:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 1فرش آرا مشهد
4:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 1شهرداری ساوه
4:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 4دانشگاه آزاد تهران
6:4
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان7 : 2طرح و توسعه الوند قزوین
7:2
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته نوزدهم

شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 3لبنیات ارژن شیراز
0:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
صفحه 6 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند