لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته دوازدهم

جمعه, 05 آذر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 1آذرخش بندرعباس
2:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 1فرش آرا مشهد
1:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 05 آذر 1395 18:15 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان0 : 6ملی حفاری اهواز
0:6
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته سیزدهم

پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1لبنیات ارژن شیراز
2:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 1شهروند ساری
2:1
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 4پارسیان شهر قدس
3:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 4طرح و توسعه الوند قزوین
2:4
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 1مقاومت کرج
6:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2شهرداری ساوه
1:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 6گیتی پسند اصفهان
2:6
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته چهاردهم

پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 1هیأت فوتبال قم
2:1
هیأت فوتبال قم
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 3مقاومت کرج
3:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 2شهروند ساری
2:2
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 0پارسیان شهر قدس
3:0
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران8 : 3لبنیات ارژن شیراز
8:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
4:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران4 : 5شهرداری ساوه
4:5
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه

هفته پانزدهم

پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم3 : 0مقاومت کرج
3:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 8گیتی پسند اصفهان
2:8
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
صفحه 5 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند