لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته نهم

سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 4لبنیات ارژن شیراز
4:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 3مقاومت کرج
2:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 2شهروند ساری
6:2
شهروند ساری
شهروند ساری

هفته دهم

یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 3هیأت فوتبال قم
2:3
هیأت فوتبال قم
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 2تاسیسات دریایی تهران
1:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 2شهرداری ساوه
7:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1مس سونگون تبریز
3:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 0فرش آرا مشهد
3:0
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 0آذرخش بندرعباس
3:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری8 : 6دانشگاه آزاد تهران
8:6
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران

هفته یازدهم

جمعه, 28 آبان 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 5شهروند ساری
4:5
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران1 : 4لبنیات ارژن شیراز
1:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه6 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
6:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 4ملی حفاری اهواز
0:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 2پارسیان شهر قدس
2:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران1 : 1گیتی پسند اصفهان
1:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته دوازدهم

جمعه, 05 آذر 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه0 : 0هیأت فوتبال قم
0:0
هیأت فوتبال قم
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1تاسیسات دریایی تهران
1:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 3مس سونگون تبریز
2:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
صفحه 4 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند