لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته ششم

جمعه, 30 مهر 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2فرش آرا مشهد
3:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه

هفته هفتم

پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 5مس سونگون تبریز
2:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس6 : 4لبنیات ارژن شیراز
6:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 7تاسیسات دریایی تهران
2:7
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین3 : 5شهروند ساری
3:5
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 4ملی حفاری اهواز
2:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 06 آبان 1395 19:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هشتم

چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4شهرداری ساوه
4:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 3فرش آرا مشهد
3:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان9 : 5دانشگاه آزاد تهران
9:5
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران0 : 2مس سونگون تبریز
0:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 2آذرخش بندرعباس
6:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز7 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
7:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 2هیأت فوتبال قم
7:2
هیأت فوتبال قم

هفته نهم

سه شنبه, 18 آبان 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 1تاسیسات دریایی تهران
0:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 3پارسیان شهر قدس
2:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 2ملی حفاری اهواز
5:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
صفحه 3 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند