لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته چهارم

سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3پارسیان شهر قدس
6:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
4:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 2فرش آرا مشهد
2:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته اول

پنج شنبه, 04 شهریور 1395 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 0دانشگاه آزاد تهران
5:0
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 04 شهریور 1395 18:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 2آذرخش بندرعباس
1:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته دوم

سه شنبه, 13 مهر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
3:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته سوم

یکشنبه, 18 مهر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین3 : 4تاسیسات دریایی تهران
3:4
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران

هفته پنجم

یکشنبه, 25 مهر 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد0 : 1تاسیسات دریایی تهران
0:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 8گیتی پسند اصفهان
2:8
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 4شهروند ساری
4:4
شهروند ساری
شهروند ساری
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 0مقاومت کرج
4:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران0 : 1مس سونگون تبریز
0:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم5 : 1آذرخش بندرعباس
5:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته ششم

جمعه, 30 مهر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 4هیأت فوتبال قم
3:4
هیأت فوتبال قم
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 0آذرخش بندرعباس
2:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 0پارسیان شهر قدس
5:0
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 3دانشگاه آزاد تهران
2:3
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2طرح و توسعه الوند قزوین
1:2
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
صفحه 2 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند