لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته بیست و ششم

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس8 : 2آذرخش بندرعباس
8:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 2مس سونگون تبریز
0:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
صفحه 10 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند