لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته اول

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 1مس سونگون تبریز
2:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 4ملی حفاری اهواز
3:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 2فرش آرا مشهد
2:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 08 مرداد 1395 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 2تاسیسات دریایی تهران
4:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران

هفته دوم

جمعه, 15 مرداد 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 0شهروند ساری
5:0
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3شهرداری ساوه
1:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 3لبنیات ارژن شیراز
6:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4فرش آرا مشهد
3:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 1پارسیان شهر قدس
2:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2هیأت فوتبال قم
1:2
هیأت فوتبال قم

هفته سوم

پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 3مقاومت کرج
4:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد5 : 2آذرخش بندرعباس
5:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 1ملی حفاری اهواز
4:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته چهارم

سه شنبه, 26 مرداد 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 3شهرداری ساوه
4:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2هیأت فوتبال قم
3:2
هیأت فوتبال قم
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1دانشگاه آزاد تهران
1:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
صفحه 1 از 10
10

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند