لیگ برتر فوتسال فصل 96-95

هفته اول

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 1مس سونگون تبریز
2:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 3گیتی پسند اصفهان
2:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 4ملی حفاری اهواز
3:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 07 مرداد 1395 18:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 2فرش آرا مشهد
2:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 08 مرداد 1395 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 2تاسیسات دریایی تهران
4:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران

هفته دوم

جمعه, 15 مرداد 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 0شهروند ساری
5:0
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3شهرداری ساوه
1:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 3لبنیات ارژن شیراز
6:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4فرش آرا مشهد
3:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 1پارسیان شهر قدس
2:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 15 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2هیأت فوتبال قم
1:2
هیأت فوتبال قم

هفته سوم

پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 3مقاومت کرج
4:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد5 : 2آذرخش بندرعباس
5:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 18:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 1ملی حفاری اهواز
4:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته چهارم

سه شنبه, 26 مرداد 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 3شهرداری ساوه
4:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 2فرش آرا مشهد
2:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
4:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3پارسیان شهر قدس
6:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 1لبنیات ارژن شیراز
3:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1دانشگاه آزاد تهران
1:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
سه شنبه, 26 مرداد 1395 18:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 2هیأت فوتبال قم
3:2
هیأت فوتبال قم

هفته اول

پنج شنبه, 04 شهریور 1395 18:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه5 : 0دانشگاه آزاد تهران
5:0
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 04 شهریور 1395 18:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 2آذرخش بندرعباس
1:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته دوم

سه شنبه, 13 مهر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
3:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته سوم

یکشنبه, 18 مهر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین3 : 4تاسیسات دریایی تهران
3:4
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران

هفته پنجم

یکشنبه, 25 مهر 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 3ملی حفاری اهواز
3:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد0 : 1تاسیسات دریایی تهران
0:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 8گیتی پسند اصفهان
2:8
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 0مقاومت کرج
4:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران0 : 1مس سونگون تبریز
0:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 4شهروند ساری
4:4
شهروند ساری
شهروند ساری
یکشنبه, 25 مهر 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم5 : 1آذرخش بندرعباس
5:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته ششم

جمعه, 30 مهر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 4هیأت فوتبال قم
3:4
هیأت فوتبال قم
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 0آذرخش بندرعباس
2:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری5 : 0پارسیان شهر قدس
5:0
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 3دانشگاه آزاد تهران
2:3
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 2طرح و توسعه الوند قزوین
1:2
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3شهرداری ساوه
6:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 30 مهر 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 2فرش آرا مشهد
3:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته هفتم

پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین3 : 5شهروند ساری
3:5
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 4ملی حفاری اهواز
2:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 1مقاومت کرج
1:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 7تاسیسات دریایی تهران
2:7
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 5مس سونگون تبریز
2:5
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس6 : 4لبنیات ارژن شیراز
6:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 06 آبان 1395 19:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان

هفته هشتم

چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 4شهرداری ساوه
4:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان9 : 5دانشگاه آزاد تهران
9:5
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 3فرش آرا مشهد
3:3
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 2آذرخش بندرعباس
6:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز7 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
7:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران0 : 2مس سونگون تبریز
0:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
چهارشنبه, 12 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 2هیأت فوتبال قم
7:2
هیأت فوتبال قم

هفته نهم

سه شنبه, 18 آبان 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3گیتی پسند اصفهان
1:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 1تاسیسات دریایی تهران
0:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 3پارسیان شهر قدس
2:3
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 2ملی حفاری اهواز
5:2
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 4لبنیات ارژن شیراز
4:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 2شهروند ساری
6:2
شهروند ساری
شهروند ساری
سه شنبه, 18 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 3مقاومت کرج
2:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته دهم

یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز3 : 0فرش آرا مشهد
3:0
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج3 : 0آذرخش بندرعباس
3:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری8 : 6دانشگاه آزاد تهران
8:6
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1مس سونگون تبریز
3:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 2شهرداری ساوه
7:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 2تاسیسات دریایی تهران
1:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 23 آبان 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 3هیأت فوتبال قم
2:3
هیأت فوتبال قم

هفته یازدهم

جمعه, 28 آبان 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 4ملی حفاری اهواز
0:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران1 : 1گیتی پسند اصفهان
1:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 2پارسیان شهر قدس
2:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1مقاومت کرج
2:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 5شهروند ساری
4:5
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه6 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
6:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 28 آبان 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران1 : 4لبنیات ارژن شیراز
1:4
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

هفته دوازدهم

جمعه, 05 آذر 1395 17:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 1فرش آرا مشهد
1:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 1آذرخش بندرعباس
2:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 3مس سونگون تبریز
2:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1تاسیسات دریایی تهران
1:1
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
جمعه, 05 آذر 1395 17:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه0 : 0هیأت فوتبال قم
0:0
هیأت فوتبال قم
جمعه, 05 آذر 1395 18:15 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان0 : 6ملی حفاری اهواز
0:6
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز

هفته سیزدهم

پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز2 : 1لبنیات ارژن شیراز
2:1
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 6گیتی پسند اصفهان
2:6
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 2شهرداری ساوه
1:2
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز6 : 1مقاومت کرج
6:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران2 : 1شهروند ساری
2:1
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 4پارسیان شهر قدس
3:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 12 آذر 1395 17:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 4طرح و توسعه الوند قزوین
2:4
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته چهاردهم

پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران8 : 3لبنیات ارژن شیراز
8:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران4 : 5شهرداری ساوه
4:5
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس4 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
4:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 1هیأت فوتبال قم
2:1
هیأت فوتبال قم
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 0پارسیان شهر قدس
3:0
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز2 : 2شهروند ساری
2:2
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 02 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 3مقاومت کرج
3:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته پانزدهم

پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری2 : 8گیتی پسند اصفهان
2:8
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه1 : 0آذرخش بندرعباس
1:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز4 : 3ملی حفاری اهواز
4:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس4 : 3تاسیسات دریایی تهران
4:3
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد4 : 2دانشگاه آزاد تهران
4:2
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 4مس سونگون تبریز
4:4
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 09 دی 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم3 : 0مقاومت کرج
3:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج

هفته شانزدهم

چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز1 : 1پارسیان شهر قدس
1:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران5 : 3طرح و توسعه الوند قزوین
5:3
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 0هیأت فوتبال قم
3:0
هیأت فوتبال قم
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 1شهروند ساری
1:1
شهروند ساری
شهروند ساری
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز5 : 1شهرداری ساوه
5:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان6 : 3لبنیات ارژن شیراز
6:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
چهارشنبه, 15 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 1فرش آرا مشهد
1:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته هجدهم

دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان7 : 2طرح و توسعه الوند قزوین
7:2
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز6 : 4دانشگاه آزاد تهران
6:4
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 1شهرداری ساوه
4:1
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 1فرش آرا مشهد
4:1
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری9 : 6لبنیات ارژن شیراز
9:6
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 0هیأت فوتبال قم
1:0
هیأت فوتبال قم
دوشنبه, 27 دی 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 4پارسیان شهر قدس
1:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته نوزدهم

شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 2مقاومت کرج
1:2
مقاومت کرج
مقاومت کرج
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد2 : 1ملی حفاری اهواز
2:1
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه2 : 4گیتی پسند اصفهان
2:4
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4تاسیسات دریایی تهران
3:4
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس5 : 0شهروند ساری
5:0
شهروند ساری
شهروند ساری
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3مس سونگون تبریز
1:3
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
شنبه, 02 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 3لبنیات ارژن شیراز
0:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز

هفته بیستم

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز1 : 3هیأت فوتبال قم
1:3
هیأت فوتبال قم
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 4پارسیان شهر قدس
0:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران3 : 0آذرخش بندرعباس
3:0
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری7 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
7:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز11 : 0دانشگاه آزاد تهران
11:0
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج4 : 6شهرداری ساوه
4:6
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 07 بهمن 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 2فرش آرا مشهد
5:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد

هفته بیست و یکم

پنج شنبه, 14 بهمن 1395 15:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس1 : 3ملی حفاری اهواز
1:3
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد6 : 3مقاومت کرج
6:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه9 : 3شهروند ساری
9:3
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 3گیتی پسند اصفهان
3:3
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین1 : 5لبنیات ارژن شیراز
1:5
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
جمعه, 15 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم2 : 4پارسیان شهر قدس
2:4
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس

هفته بیست و دوم

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 1آذرخش بندرعباس
3:1
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران4 : 3هیأت فوتبال قم
4:3
هیأت فوتبال قم
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری8 : 4فرش آرا مشهد
8:4
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز1 : 4شهرداری ساوه
1:4
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز4 : 2مس سونگون تبریز
4:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
پنج شنبه, 21 بهمن 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
3:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته بیست و سوم

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران3 : 5ملی حفاری اهواز
3:5
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 1پارسیان شهر قدس
4:1
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز4 : 2گیتی پسند اصفهان
4:2
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 2لبنیات ارژن شیراز
3:2
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس3 : 3مقاومت کرج
3:3
مقاومت کرج
مقاومت کرج
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران2 : 0شهروند ساری
2:0
شهروند ساری
شهروند ساری
پنج شنبه, 28 بهمن 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم3 : 0طرح و توسعه الوند قزوین
3:0
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین

هفته هفدهم

سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین2 : 4ملی حفاری اهواز
2:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران3 : 4آذرخش بندرعباس
3:4
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس7 : 5گیتی پسند اصفهان
7:5
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز7 : 1مقاومت کرج
7:1
مقاومت کرج
مقاومت کرج
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم1 : 2شهروند ساری
1:2
شهروند ساری
شهروند ساری
سه شنبه, 03 اسفند 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد1 : 1مس سونگون تبریز
1:1
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز

هفته بیست و چهارم

یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز5 : 3هیأت فوتبال قم
5:3
هیأت فوتبال قم
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 5شهرداری ساوه
4:5
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان3 : 2تاسیسات دریایی تهران
3:2
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس3 : 2فرش آرا مشهد
3:2
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 6مس سونگون تبریز
1:6
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز2 : 1دانشگاه آزاد تهران
2:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
یکشنبه, 08 اسفند 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری4 : 2آذرخش بندرعباس
4:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس

هفته بیست و پنجم

جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران1 : 2پارسیان شهر قدس
1:2
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس2 : 3لبنیات ارژن شیراز
2:3
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز3 : 1شهروند ساری
3:1
شهروند ساری
شهروند ساری
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز3 : 1گیتی پسند اصفهان
3:1
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران5 : 0مقاومت کرج
5:0
مقاومت کرج
مقاومت کرج
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد3 : 1طرح و توسعه الوند قزوین
3:1
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
جمعه, 13 اسفند 1395 16:00 هیأت فوتبال قم
هیأت فوتبال قم0 : 3شهرداری ساوه
0:3
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه

هفته بیست و ششم

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان
گیتی پسند اصفهان5 : 0هیأت فوتبال قم
5:0
هیأت فوتبال قم
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 شهرداری ساوه
شهرداری ساوه
شهرداری ساوه4 : 5فرش آرا مشهد
4:5
فرش آرا مشهد
فرش آرا مشهد
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 مقاومت کرج
مقاومت کرج
مقاومت کرج1 : 4ملی حفاری اهواز
1:4
ملی حفاری اهواز
ملی حفاری اهواز
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین
طرح و توسعه الوند قزوین4 : 1دانشگاه آزاد تهران
4:1
دانشگاه آزاد تهران
دانشگاه آزاد تهران
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 شهروند ساری
شهروند ساری
شهروند ساری3 : 5تاسیسات دریایی تهران
3:5
تاسیسات دریایی تهران
تاسیسات دریایی تهران
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس
پارسیان شهر قدس8 : 2آذرخش بندرعباس
8:2
آذرخش بندرعباس
آذرخش بندرعباس
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 16:00 لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز
لبنیات ارژن شیراز0 : 2مس سونگون تبریز
0:2
مس سونگون تبریز
مس سونگون تبریز
صفحه 1 از 1
1

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند