برنامه بازی ها

بازی های انجام شده

هفته بیست و ششم - چهارشنبه, 18 اسفند 1395 - 16:00
 
گیتی پسند اصفهان 5 : 0 هیأت فوتبال قم
هفته بیست و پنجم - جمعه, 13 اسفند 1395 - 16:00
 
ملی حفاری اهواز 3 : 1 گیتی پسند اصفهان
هفته بیست و چهارم - یکشنبه, 08 اسفند 1395 - 16:00
 
گیتی پسند اصفهان 3 : 2 تاسیسات دریایی تهران
هفته هفدهم - سه شنبه, 03 اسفند 1395 - 16:00
 
پارسیان شهر قدس 7 : 5 گیتی پسند اصفهان
هفته بیست و سوم - پنج شنبه, 28 بهمن 1395 - 16:00
 
مس سونگون تبریز 4 : 2 گیتی پسند اصفهان
هفته بیست و دوم - پنج شنبه, 21 بهمن 1395 - 16:00
 
گیتی پسند اصفهان 3 : 1 آذرخش بندرعباس
هفته بیست و یکم - جمعه, 15 بهمن 1395 - 16:00
 
دانشگاه آزاد تهران 3 : 3 گیتی پسند اصفهان
هفته بیستم - پنج شنبه, 07 بهمن 1395 - 16:00
 
گیتی پسند اصفهان 5 : 2 فرش آرا مشهد
هفته نوزدهم - شنبه, 02 بهمن 1395 - 16:00
 
شهرداری ساوه 2 : 4 گیتی پسند اصفهان
هفته هجدهم - دوشنبه, 27 دی 1395 - 16:00
 
گیتی پسند اصفهان 7 : 2 طرح و توسعه الوند قزوین

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند