حضور در لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاه های کشور

حضور در لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور

حضور در لیگ برتر فوتسال جوانان باشگاه های کشور

حضور در لیگ برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور