به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در روز پایانی لیگ برترفوتسال امید باشگاه های کشور دو دیدار به میزبانی باشگاه گیتی پسند در روز چهارشنبه 3 مهر ماه برگزار خواهد شد که برنامه جدید این مسابقات به شرح ذیل است


گیتی پسند اصفهان - فرش آرا مشهد ساعت 15

اهورا بهبهان - سوهان محمد سیما قم ساعت 17

یادآور می شود این مسابقات در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود