به گزارش پایگاه خبری باشگاه دور رفت لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور از روز شنبه 29 تیر ماه لغایت 2 مرداد ماه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد

برنامه این مسابقات

روز اول / شنبه 29 تیر ماه
شهید سرخه ای ری – پیام قزوین ساعت 17:00
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی – سن ایچ ساوه ساعت 18:30
گیتی پسند - آروین سقز ساعت 20:00

روز دوم / یکشنبه 30 تیر ماه
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - آروین سقز ساعت17:00
سن ایچ ساوه - پیام قزوین ساعت 18:30
گیتی پسند - شهید سرخه ای ری ساعت 20:00

روز سوم / دوشنبه 31 تیر ماه
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - پیام قزوین ساعت17:00
آروین سقز - شهید سرخه ای ری ساعت 18:30
گیتی پسند - سن ایچ ساوه ساعت 20:00

روز چهارم/ سه شنبه 1 مراد ماه
آروین سقز - سن ایچ ساوه ساعت17:00
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - شهید سرخه ای ری ساعت 18:30
گیتی پسند - پیام قزوین ساعت 20:00

روز پنجم / چهار شنبه 2 مراد ماه
شهید سرخه ای ری - سن ایچ ساوه ساعت17:00
پیام قزوین - آروین سقز ساعت 18:30
گیتی پسند - هیئت فوتبال آذرابیجان غربی ساعت 20:00