به گزارش پایگاه خبری باشگاه دور برگشت مسابقات لیگ فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور در گروه اول از عصر امروز در سالن پیروزی به میزبانی باشگاه گیتی پسند برگزار خواهد شد
این مسابقات به مدت 5 روز تا 28 تیر ماه به صورت مجتمع خواهد بود
برنامه روز اول/ دوشنبه 24 تیر ماه
فدک الزهرا مشهد – شهرداری رشت ساعت 17:00
سوهان محمد سیما قم – عکاسی ابراهیمی مشهد 18:30
گیتی پسند – شهرداری ساوه ساعت 20:00

برنامه روز دوم/ سه شنبه 25 تیر ماه
شهرداری ساوه – سوهان محمد سیما قم ساعت 11:00
فدک الزهرا مشهد- عکاسی ابراهیمی مشهد ساعت 12:30
گیتی پسند – شهرداری رشت ساعت 14:00

برنامه روز سوم/چهارشنبه 26 تیر ماه
شهرداری رشت-عکاسی ابراهیمی مشهد ساعت 17:00
شهرداری ساوه - فدک الزهرا مشهد ساعت 18:30
گیتی پسند - سوهان محمد سیما قم ساعت 20:00

برنامه روز چهارم /پنج شنبه 27 تیر ماه
سوهان محمد سیما قم - فدک الزهرا مشهد ساعت 17:00
شهرداری رشت - شهرداری ساوه ساعت 18:30
گیتی پسند - عکاسی ابراهیمی مشهد ساعت 20:00

برنامه روز پنجم /جمعه 28 تیر ماه
عکاسی ابراهیمی مشهد - شهرداری ساوه ساعت : 17:00
سوهان محمد سیما قم - شهرداری رشت ساعت 18:30
گیتی پسند - فدک الزهرا مشهد ساعت 20:00