به گزارش پایگاه خبری باشگاه به اطلاع علاقه مندان به رشته فوتسال می رساند باشگاه گیتی پسند در نظر دارد جهت امادگی تیم فوتسال نوجوانان خود برای حضور در مسابقات لیگ برتر کشور از واجدین شرایط تست گیری بعمل می آورد

متولیدن 11/10/81 به بالا می توانند بر اساس تاریخهای ذیل با در دست داشتن کارت بیمه ورزشی در سالن پیروزی حضور بهم رسانند
1 جمعه 23 فرودین ماه ساعت 16:30
2 شنبه 24 فروردین ماه ساعت 16:30
3یکشنبه 25 فروردین ماه ساعت 16:30