به گزارش پایگاه خبری باشگاه در روز چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور تیم فوتسال گیتی پسند با قید قرعه استراحت داشت ولی سه دیدار در اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل به دست آمد

هتل الماس مشهد 7 شهرداری رشت 6

الوند قم 3 فدک الزهرا مشهد 2

شهروند ساری 1 انصار قم 1

در جدول لیگ برتر فوتسال نوجوان گیتی پسند با 9 امتیاز صدر نشین است و تیم هتل الماس و فدک الزهرا مشهد به ترتیب با 7 و 6 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم هستند

شاگردان حسین شاهزیدی در روز پنجم روز جمعه از ساعت 16:30 در سالن پیروزی اصفهان میزبان فدک الزهرا مشهد خواهند بود