به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، تیم فوتسال امیدهای گیتی پسند در مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور روز چهارشنبه 17 شهریور اصفهان را به مقصد قزوین ترک خواهد کرد.
امیدهای گیتی پسند در مرحله نهایی با تیمهای شهیدان عباس نژاد اقلید ، لبنیات ارژن شیراز و شهیدان کوچک تبار قزوین رقابت خواهد کرد و در گایان تیمهای اول و دوم به لیگ برتر کشور صعود خواهند کرد.
برنامه بازیهای مرحله پایانی به شرح زیر است:
چهارشنبه 17 شهریور 95
لبنیات ارژن شیراز – شهیدان عباس نژاد اقلید / ساعت 15:00
شهیدان کوچک تبار قزوین – گیتی پسند اصفهان / ساعت 17:00
پنجشنبه 18 شهریور 95
لبنیات ارژن شیراز – گیتی پسند اصفهان / ساعت 15:00
شهیدان کوچک تبار قزوین – شهیدان عباس نژاد اقلید / ساعت 17:00
جمعه 19 شهریور 95
گیتی پسند صفهان – شهیدان عباس نژاد اقلید / ساعت 15:00
شهیدان کوچک تبار قزوین – لبنیات ارژن شیراز / ساعت 17:00