به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، حسین حمید زاده دروازبان رده جوانان و امید گیتی پسند که سالهای قبل از تیم های پایه این باشگاه کشف شده بود و با توجه به شرایط سنی که منبعد جهت خدمت مقدس سربازی باید در تیم های نظامی بازی کند مورد تقدیر قائم مقام باشگاه گیتی پسند قرار گرفت
برای این جوان آینده دار آرزوی بهترین ها را داریم