به گزارش پایگاه خبری باشگاه دومین جلسه هم اندیشی مدیران لیگ برتری فوتسال در نیم فصل مسابقات به میزبانی باشگاه گیتی پسند اصفهان برگزار خواهد شد
علیرضا جنتی مدیر عامل باشگاه با تایید مطلب فوق افزود در جلسه مدیران که به میزبانی باشگاه شهروند ساری برگزار شد مقرر گردید در یکسال سه جلسه بین مدیران باشگاه ها ، مدیران کمیته فوتسال و سازمان لیگ و روسای هیئت ها برگزار گردد که دومین جلسه آن با پیشنهاد ما و موافقت آقای انصاری فر در شهر زیبای اصفهان برگزار خواهد شد