باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند با صدور پیامی از ورزشکاران و اعضای تیم های ورزشی خود به همراه آحاد مردم جهت حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد .
به گزارش پایگاه خبری باشگاه دراین پیام آمده است: روز قدس، روز خروش امت اسلامی بر علیه جرثومه فسادی می باشد که توسط استکبار جهانی بر بخشی از سرزمین های اسلامی سیطره یافته است.
مسجد الاقصی پایگاه عروج پیامبر عشق و محبت، سالیان درازی است که در چنبره خون آشامان شیطان صفت گرفتار شده تا از آن محل بتوانند تفرقه را بین امت واحده اسلامی به شکل روز افزون گسترش دهند و صلح و آرامش را از سرزمین های آنان بزدایند و همان سان که شاهد هستیم جنگ و برادر کشی را با حربه اسلام آمریکایی در کشورهای این منطقه از جهان توسعه دهند و ساکنان این مناطق را در لهیب انفجارها و کشتارهای دسته جمعی درگیر مسائلی نمایند تا صهیونیسم جهانی بتواند به اشکال گوناگون منافع دنیا پرستانه خویش را با خونریزی ها و هتک حرمت ها حاصل کند.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند از ورزشکاران و اعضای تیم های خود دعوت به عمل می آورد تا هم صدا و همراه اقشار مختلف مردم روزه دار، روز جمعه در راهپیمایی روز جهانی قدس با انزجار از رفتارهای ضد حقوق بشری جنایتکاران، یکبار دیگر حمایت خویش را از آزاد سازی قدس شریف به جهانیان اعلام کنند